Maaş Oranı
Yıl
Ay
Ayda iki kez
Hafta
Gün
Saat
Stopaj
Ücret
30,000 TL
Gelir vergisi
- 4,500 TL
Damga Vergisi
- 228 TL
Toplam vergi
- 4,728 TL
Net ödeme
* 25,272 TL
Marjinal vergi oranı
15.8%
Ortalama vergi oranı
15.8%
84.2%
Net ödeme
15.8%
Toplam vergi
Toplam vergi
Net ödeme
Özet
Eğer Türkiye'da senede 30,000 TL kazanıyorsanız, toplam verginiz 4,728 TL olacaktır. Yani, net maaşınız yıllık 25,272 TL, aylık 2,106 TL olacaktır. Ortalama vergi oranınız 15.8% ve marjinal vergi oranınız 15.8% olacaktır. Bu marjinal vergi oranı, ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızda 100 TL oranında bir artış, 15.76 TL oranında vergilendirilecektir. Böylece, net maaşınız sadece 84.24 TL artacaktır.
Bonus Örneği
1,000 TL bonusu ekstra 842 TL fazladan net gelir elde edecektir. Bir 5,000 TL bonusu fazladan 4,212 TL net gelir üretir.
NOT * Stopaj, Türkiye, 2024 gelir vergisinin tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.