Maaş Oranı
Yıl
Ay
Ayda iki kez
Hafta
Gün
Saat
Stopaj
Ücret
30,000 TL
Sosyal Güvenlik
- 4,200 TL
İşsizlik sigortası
- 300 TL
Gelir vergisi
- 3,960 TL
Damga Vergisi
- 228 TL
Toplam vergi
- 8,688 TL
Net ödeme
* 21,312 TL
Marjinal vergi oranı
31.4%
Ortalama vergi oranı
29.0%
71.0%
Net ödeme
29.0%
Toplam vergi
Toplam vergi
Net ödeme
Özet
Eğer Türkiye'da senede 30,000 TL kazanıyorsanız, toplam verginiz 8,688 TL olacaktır. Yani, net maaşınız yıllık 21,312 TL, aylık 1,776 TL olacaktır. Ortalama vergi oranınız 29.0% ve marjinal vergi oranınız 31.4% olacaktır. Bu marjinal vergi oranı, ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir. Örneğin, maaşınızda 100 TL oranında bir artış, 31.43 TL oranında vergilendirilecektir. Böylece, net maaşınız sadece 68.57 TL artacaktır.
Bonus Örneği
1,000 TL bonusu ekstra 686 TL fazladan net gelir elde edecektir. Bir 5,000 TL bonusu fazladan 3,429 TL net gelir üretir.
NOT * Stopaj, Türkiye, 2022 gelir vergisinin tablolarına göre hesaplanır. Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır.